Advies en begeleiding

Een boekje open

over methoden godsdienst/levensbeschouwing
Een nieuwe methode kiezen

Zoekt de school een nieuwe methode voor godsdienstige of levensbeschouwelijke vorming?
Door de uitgangspunten, doelstellingen en werkwijzen van verschillende methodes te vergelijken kan een schoolteam een verantwoorde keuze maken bij de aanschaf van een nieuwe methode. Daarbij hanteert het team de eigen criteria die het bewust of onbewust stelt aan een methode voor godsdienstige en/of levensbeschouwelijke vorming.

Eigen criteria verhelderen

Is er onvrede over de methode waarmee het team op dit moment werkt? Maar is het onduidelijk waar dat nou eigenlijk in zit?
Door de verschillende methodes te vergelijken krijgt het schoolteam de eigen criteria, voor een methode voor godsdienstige/of levensbeschouwelijke vorming helder voor ogen.
Dan kan er een nieuwe methode worden gezocht. Maar de bestaande methode kan ook gehandhaafd blijven, waarbij er oplossingen worden gezocht voor de ondervonden nadelen.

  • kort traject - 1 dagdeel
  • Op een studiebijeenkomst worden niet meer dan 3 methodes besproken. Uit ieder methode wordt een les met hetzelfde of een soortgelijk verhaal naar voren gehaald. In groepjes gaan de leerkrachten met de lessen uit de verschillende methodes aan de slag. De ervaringen worden uitgewisseld en geëvalueerd.
  • lang traject - meerdere bijeenkomsten in overleg
  • Het schoolteam geeft aan met welke methodes het wil kennis maken. Op de eerste teambijeenkomst wordt de methode besproken, toegelicht en bekeken. Het team gaat aan de hand van één bijbelverhaal of thema in de klas met de methode aan de slag. 
    Op de volgende teambijeenkomst worden de ervaringen uitgewisseld en geëvalueerd. De volgende methode wordt aangeboden, waarna de cyclus zich herhaalt.

Samenwerkingspartners

Voor advies en begeleiding van christelijke en katholieke scholen werken wij nauw samen met Verus.

Lees meer over onze samenwerking