Advies en begeleiding

Kiezen in de krimp

Opeens wordt de vraag reƫel: Hoe houden we de school overeind nu we te maken krijgen met krimp? Is er volgend jaar nog een basisschool in ons dorp?
Zoeken naar goed en eigentijds onderwijs

Krimp vraagt om een antwoord van schoolbestuurders, onderwijzend personeel, ouders en de plaatselijke samenleving.
VONKT biedt advies en ondersteuning voor de school wanneer krimp dichtbij komt. Samen met u wordt de situatie van de school en de omgeving bekeken. Er wordt gezocht naar een duurzame oplossing op maat.

Brede identiteit

Wij adviseren en ondersteunen bij het maken van een keuze én bij de verwezenlijking ervan. Daarna worden de resultaten geborgd.
Daarbij richten we ons op alle onderwerpen die in dit proces van belang zijn. De brede identiteit van de school in al haar aspecten krijgt de volle aandacht.
Er wordt gewerkt aan de hand van een overzichtelijk stappenplan. Dat loopt van participatie van alle betrokkenen langs een plan van aanpak en vergaderrondes naar de opening van de school in de nieuwe situatie.

Samenwerkingspartners

Voor advies en begeleiding van christelijke en katholieke scholen werken wij nauw samen met Verus.

Lees meer over onze samenwerking