Themakisten

Visueel maken van zaken waarmee kinderen kennismaken in lessen op school, kan hen dichterbij een thema brengen. Kinderen willen immers dingen kunnen aanraken en bekijken. Ook verhalen en projecten halen een onderwerp dichterbij.

VONKT heeft voor het primair onderwijs een aantal themakisten samengesteld met attributen en lessuggesties die u kunt gebruiken op school. De themakisten kunnen worden aangevuld met boeken.

Beschikbare themakisten:
islam
jodendom
hindoeïsme
bidden

In ontwikkeling:
christendom
boeddhisme
lichtfeesten
rouw en verdriet 

Informatiediensten

informatiediensten levensbeschouwing en identiteit

Een actuele en unieke mediatheek en onderwijswerkplaats ten behoeve van studenten en docenten.
2020-11-17-iformatiediensten.jpg
LeVoBieb

LeVoBieb is een landelijke databank met informatiediensten levensbeschouwing en identiteit. VONKT is als contentbeheerder eindverantwoordelijk. De content wordt mede geleverd door andere kenniscentra die participeren in LeVoBieb. Hierdoor ontstaat een uniek samenwerkingsverband van informatie en kennis op het gebied van levensbeschouwing en identiteit.

LeVoBieb bevat beschrijvingen van publicaties op het gebied van levensbeschouwing en identiteit, zoals boeken, tijdschriften en tijdschriftartikelen, leermiddelen, audiovisuele media, educatieve software, internetsites. Er zijn links in de databank opgenomen zodat u direct kunt doorklikken naar relevante websites.

De mediatheek van VONKT is geopend op maandag t/m vrijdag van 9.00-17.00 uur.