Themakisten

Visueel maken van zaken waarmee kinderen kennismaken in lessen op school, kan hen dichterbij een thema brengen. Kinderen willen immers dingen kunnen aanraken en bekijken. Ook verhalen en projecten halen een onderwerp dichterbij.

Voor het primair onderwijs zijn een aantal themakisten samengesteld met attributen en lessuggesties die u kunt gebruiken op school. De themakisten kunnen worden aangevuld met boeken.

Beschikbare themakisten:
islam
jodendom
hindoeïsme

Informatiediensten

informatiediensten levensbeschouwing en identiteit

Deze collectie wordt opgenomen in de bibliotheek van NHL Stendenhogeschool Leeuwarden.
2020-11-17-iformatiediensten.jpg

De mediatheek van VONKT is geopend
op dinsdag, woensdag en donderdag van 10.00-16.00 uur
en daarnaast op afspraak.