Advies en begeleiding

Oefenen in samenleven

Over interreligieuze dialoog en interreligieuze lessen

Op school vindt altijd ‘verhalende ontmoeting’ plaats; leerlingen komen binnen met hun eigen verhaal en ontdekken gaandeweg steeds meer over zichzelf én over anderen. 
Deze ontdekkingstocht maken je leerlingen niet alleen, maar samen. Door te vertellen over zichzelf, ervaringen te delen, levensvragen te stellen en antwoorden te zoeken, maar zeker ook door de ontmoeting en dialoog met ‘andersdenkenden’ op te zoeken. Zo kunnen ze samenleven in een veelkleurige maatschappij.

In de cursus word je uitgedaagd om vanuit verschillende perspectieven te kijken en je open te stellen voor ‘het andere’.

Tevens is er aandacht voor interreligieuze beeldvorming en interreligieuze dialoog – en wat dit betekent voor het onderwijs. Er is plek voor zowel geschiedenis als voor actualiteit, bijvoorbeeld wanneer het gaat over processen van beeldvorming over Islam. Hoe ga je de levensbeschouwelijke dialoog aan in een klas waar het soms lijkt alsof religies alleen maar verdeeldheid zaaien? Hoe bespreek je een recente aanslag met je klas, of hoe geef je een les over tolerantie en discriminatie… We besteden aandacht aan de wijze waar je dat op een prettige, inclusieve manier kunt doen, gericht op het creëren van verbinding en het bevorderen van de open houding bij je leerlingen.

Er worden concrete ideeën en materialen aangereikt om ook de didactische vertaalslag naar je lespraktijk te kunnen maken.

Niet voor de school, maar het voor het samenleven leren wij! Leer je mee?

Samenwerkingspartners

Voor advies en begeleiding van christelijke en katholieke scholen werken wij nauw samen met Verus.

Lees meer over onze samenwerking