Leerbedrijf

Door middel van vragen uit de praktijk leren en werken studenten van de Opleiding Leraar Basisonderwijs aan hun professionele en persoonlijke ontwikkeling.

zinvoller onderwijs

Multiculturele feesten en gedenkdagen 2019

GVO op samenwerkingsscholen

Informatieve bijeenkomst over het proces van keuzes aangaande godsdienst/levensbeschouwing (nieuwe identiteit) op een fusieschool. En de rol van een identiteitscommissie daarbij. Daarna wordt aan de hand van een casus de rol van de GVO-docent op een fusieschool verkend: Wat is wenselijk? Met welke dilemma’s heb je te maken? Hoe positioneer je je op de fusieschool?

Een nieuwe naam!

De wereld verandert en wij veranderen mee. We keken eens in de spiegel en ontdekten de mooiste dingen. En natuurlijk hebben we daar iets mee gedaan. Het Centrum voor Levensbeschouwing heeft een nieuw gezicht en een nóg sterker verhaal. En daar hoort een nieuwe naam bij. Vanaf maart 2018 gaan wij verder als VONKT - voor zinvoller onderwijs.

Blijf op de hoogte!

Nieuws over identiteit, vorming, advies en scholing. Meld u aan voor onze nieuwsbrief!

Filosoferen met kinderen

Ruimte maken voor het zelf denken van kinderen. Voor het samen fantaseren en denken over de wereld om je heen; en het samen onderzoeken van vragen en mogelijke antwoorden. Deze cursus besteedt aandacht aan de achtergronden van de filosofie, de didactische aanpak van het filosofisch gesprek, en het herkennen en ontwerpen van filosofische vragen.

Werken met het labyrint

Op zoek naar diepgang in jezelf. Om verbinding te maken met levensbeschouwelijk onderwijs en ter ondersteuning van de innerlijke ontwikkeling van leerkrachten en studenten.

identiteit | vorming | advies | scholing

VONKT fungeert als wegwijzer van kennis op het gebied van identiteit in Noord-Nederland.
Onze kennis en expertise wordt gevoed door NHL Stenden Hogeschool, Verus en Cedin.

Lees meer over ons