Atelier identiteit

Door middel van vragen uit de praktijk leren en werken studenten van de Opleiding Leraar Basisonderwijs aan hun professionele en persoonlijke ontwikkeling.

zinvoller onderwijs

Multiculturele feesten en gedenkdagen 2020

Hemel en aarde

Waar raakt de hemel de aarde? Een uitdagende zoektocht. Wat is een hemel? En hoe ontdek je die? In deze lessenserie IKOS onderwijs worden de leerlingen meegenomen in de verwondering rondom het existentiële, naar kruispunten tussen hemel en aarde. De lessen zijn te vinden op Zinvoller onderwijs, IKOS onderwijs thema 2020-1.

Een boekje open

Zoekt uw school een nieuwe methode voor godsdienstige of levensbeschouwelijke vorming? Door de uitgangspunten, doelstellingen en werkwijzen van verschillende methodes te vergelijken kan een schoolteam een verantwoorde keuze maken bij de aanschaf van een nieuwe methode. Daarbij hanteert het team de eigen criteria die het bewust of onbewust stelt aan een methode voor godsdienstige en/of levensbeschouwelijke vorming. VONKT biedt een kort traject (één studiebijeenkomst) of een lang traject van meerdere bijeenkomsten over methoden godsdienst/levensbeschouwing.

Blijf op de hoogte!

Nieuws over identiteit, vorming, advies en scholing. Meld u aan voor onze nieuwsbrief!

Oefenen in samenleven

Op welke manier kan de ontmoeting met ‘de ander’ een verrijking zijn voor onszelf en voor onze lessen? En (hoe) nodig jij je leerlingen uit tot interlevensbeschouwelijk leren en dialogiseren? School is immers de mooiste plek om te ‘oefenen in samenleven’! Een cursus voor docenten Vormingsonderwijs over interlevensbeschouwelijke relaties en interlevensbeschouwelijke dialoog.

Zinvoller onderwijs

Een uitgebreide lessendatabank voor lessen GVO, godsdienst en levensbeschouwing in het christelijk en openbaar primair onderwijs; met o.a. de lessen van de methode IKOS onderwijs: www.zinvolleronderwijs.nl

identiteit | vorming | advies | scholing

VONKT fungeert als wegwijzer van kennis op het gebied van identiteit in Noord-Nederland.
Onze kennis en expertise wordt gevoed door NHL Stenden Hogeschool, Verus en Cedin.

Lees meer over ons