Overdracht werkzaamheden VONKT

Graag informeren wij u over de beëindiging van stichting VONKT per 31 december 2023. In 2023 hebben wij gewerkt aan een juiste afbouw en overdracht van de werkzaamheden van stichting VONKT.

Gedachtengoed VONKT

In een samenwerking tussen NHL Stenden hogeschool en Verus wordt het gedachtengoed van VONKT voortgezet o.a. in de vorm van deelname aan het lectoraat ‘Opvoeden en opleiden naar duurzaam, democratisch samenleven’ van José Middendorp.

Identiteitsadvies

Voor de ondersteuningsvragen vanuit de scholen staan de adviseurs identiteit van Verus voor u klaar.

Mediatheek

Onze collectie boeken op het gebied van brede levensbeschouwing, zingeving en religies gaat over naar de bibliotheek van NHL Stenden hogeschool. Deze waardevolle collectie blijft hierdoor ook beschikbaar voor het werkveld.

Nascholing PC GVO en Vormingsonderwijs

De nascholing 2023-24 voor het Protestants Vormingsonderwijs wordt ondergebracht bij het Centrum voor Vormingsonderwijs. Vanaf 2024 worden meerdere cursussen sectorbreed aangeboden voor alle vakleerkrachten van het Vormingsonderwijs.

Nieuwe website nascholing Vormingsonderwijs

Hieronder een directe link naar de nieuwe website met het nascholingsaanbod voor het (Protestants) Vormingsonderwijs.

PC GVO Scholingstraject

De organisatie van het lopende PC GVO Scholingstraject (interne opleiding) wordt verzorgd door het bureau PC GVO.

Bedankt!

Als team van VONKT kijken wij terug op prachtige jaren waarin wij samen met u mochten meewerken aan en nadenken over de zin van het onderwijs. Wij willen u hartelijk danken voor het gestelde vertrouwen en de fijne samenwerking!

Zinvoller onderwijs

De website Zinvoller onderwijs - lessendatabank voor lessen levensbeschouwelijke vorming - en Op weg met verhalen worden overgenomen door Landelijk IKOS. De jaarkalender met feesten en gedenkdagen blijft online op Zinvoller onderwijs. De papieren posterkalender hiervan is overgenomen door het Centrum voor Vormingsonderwijs.