Leerbedrijf

Door middel van vragen uit de praktijk leren en werken studenten van de Opleiding Leraar Basisonderwijs aan hun professionele en persoonlijke ontwikkeling.

Symposium godsbeelden van kinderen en jongeren

Op 2 april 2019 organiseren PC GVO en JOP / Protestantse Kerk Nederland een symposium over godsbeelden van kinderen en jongeren. Spreker is de Duitse theoloog prof.dr. Gerhard Büttner, die veel heeft betekend voor de ontwikkeling van de kindertheologie.

Netwerk Samenlevingsscholen

Netwerkbijeenkomst voor (aanstaande) samenlevingsscholen in Noord Nederland. De eerstvolgende bijeenkomst is op donderdag 11 april 2019, 9.30-12.00 uur in molen De Eendragt te Leeuwarden.

Samenleven, wat een kunst! - 17 mei 2019 - sectordag vormingsonderwijs

Kinderen groeien op in een pluriforme samenleving. Ze leren dat iedereen gelijkwaardig is, maar niet iedereen gelijk is en gelijk denkt. Het vormingsonderwijs maakt zich sterk voor een samenleving waar kinderen tot hun recht komen. Dat ze elkaar en elkaars levensovertuigingen leren kennen en waarderen. Zo kan er waarde(n)vol onderwijs geboden worden en kinderen gestimuleerd om een eigen visie te ontwikkelen met respect en betrokkenheid voor mens en maatschappij. Binnenkort meer informatie over deze sectordag!

Blijf op de hoogte!

Nieuws over identiteit, vorming, advies en scholing. Meld u aan voor onze nieuwsbrief!

Filosoferen met kinderen

Ruimte maken voor het zelf denken van kinderen. Voor het samen fantaseren en denken over de wereld om je heen; en het samen onderzoeken van vragen en mogelijke antwoorden. Deze cursus besteedt aandacht aan de achtergronden van de filosofie, de didactische aanpak van het filosofisch gesprek, en het herkennen en ontwerpen van filosofische vragen.

Werken met het labyrint

Op zoek naar diepgang in jezelf. Om verbinding te maken met levensbeschouwelijk onderwijs en ter ondersteuning van de innerlijke ontwikkeling van leerkrachten en studenten.

identiteit | vorming | advies | scholing

VONKT fungeert als wegwijzer van kennis op het gebied van identiteit in Noord-Nederland.
Onze kennis en expertise wordt gevoed door NHL Stenden Hogeschool, Verus en Cedin.

Lees meer over ons