Aanwezigheid

Van dinsdag t/m vrijdag zijn wij aanwezig in molen De Eendragt en kunt u gebruik maken van de mediatheek. Op maandag kan dat eventueel op afspraak. Neem voor een afspraak telefonisch contact met ons op of stuur een (terugbel)verzoek naar mail@vonkt.nl.

Inspiratiebijeenkomst Tegearre foar de bern

Een middagbijeenkomst in september over onderwijs voor de toekomst, voor schoolbesturen en directies van het primair onderwijs en besturen van kinderopvang in de provincie Fryslân. Organisatie: Bureau Noorderlingen, adviesbureau L.T. Nicolai, provincie Fryslân en VONKT. Binnenkort meer informatie!

Zinvoller onderwijs

Een lessendataabank met o.a. de lessen van Op weg met verhalen, de lessen van voorheen IKOS onderwijs, nieuwe lessen voor kleuters en de VONKT lessenseries.
Naast lessen en lessenseries bevat de website een Jaarkalender met feesten en gedenkdagen. Aan elk feest of elke gedenkdag staan een of meerdere lessen gekoppeld en zijn er meer suggesties voor bijv. verhalen, filmpjes etc. De Jaarkalender blijven we aanvullen en actualiseren!

owmv-home2-bijgewerkt-voor-vonkt.png

Op weg met verhalen

Lessen levensbeschouwelijke vorming voor het basisonderwijs. Een veelkleurig palet van lessen voor onder-, midden- en bovenbouw, uitgegeven door Landelijk IKOS i.s.m. VONKT. Download nu de gratis 'les van de maand' op de homepage van Zinvoller onderwijs!

Op weg met verhalen, thema 4: Iedereen is anders

‘Wat een geluk dat iedereen anders is, anders zou het maar saai zijn!’ Maar de vraag is: hoe blijf je zo mooi anders?
In deze lessenserie staat iemand centraal die ook anders is dan zijn broers. Jozef. Hij is een dromer, dat maakt hem anders. Hij voelt dat hij een connectie heeft ‘met boven’.
En als zijn vader hem een kleurrijke jas geeft, krijgt hij helemaal een andere rol in het gezin.

Blijf op de hoogte!

Nieuws over identiteit, vorming, advies en scholing. Meld u aan voor onze nieuwsbrief!

Vormingsonderwijs, Mens & Maatschappij en Burgerschap

Hoe verhoudt het vormingsonderwijs zich met de nieuw ingevulde leergebieden Mens & Maatschappij en Burgerschap? Wat kan vormingsonderwijs hier aan bijdragen? In deze cursus worden verbanden gelegd tussen vormingsonderwijs en de nieuwe ingevulde leergebieden door te onderzoeken waar de verschillen en overeenkomsten zitten. Zodat de vakleerkrachten aan het eind van de cursus in staat zijn dit te formuleren voor een nieuwsbrief, schoolgids of ouderpresentatie.

Ontdekken en ontmoeten

Hoe nodig je kinderen uit tot levensbeschouwelijke verhalen? In een teambijeenkomst leren leerkrachten te werken vanuit het verhaal als betekenisvolle impuls. Maar hoe komt je de levensbeschouwelijke uitnodiging van een verhaal op het spoor?

identiteit | vorming | advies | scholing

VONKT fungeert als wegwijzer van kennis op het gebied van identiteit in Noord-Nederland.
Onze kennis en expertise wordt gevoed door NHL Stenden Hogeschool, Verus en Cedin.

Lees meer over ons