Advies en begeleiding

Ontdekken en ontmoeten

Hoe nodig je kinderen uit tot levensbeschouwelijke verhalen?
 • We moeten onze kinderen leren
  geduld te hebben met de onopgeloste vragen
  die leven in hun hart.
  We moeten ze leren
  hun vragen lief te hebben.
  Het komt erop aan dat ze alles leren te leven
  ook hun vragen.
  Want als ze hun vragen durven te leven
  dan leven ze misschien
  zonder het te merken…
  op een dag
  het antwoord in.

  (geïnspireerd op een gedicht van Rainer Maria Rilke)

In deze bijeenkomst staan levensbeschouwelijke verhalen en vragen centraal.
Leerkrachten leren te werken vanuit het verhaal als betekenisvolle impuls; maar... wat is nou een ‘goed verhaal’? Hoe kom je de levensbeschouwelijke uitnodiging van een verhaal op het spoor? Samen analyseren we levensbeschouwelijk rijke verhalen, waarbij er aandacht is voor het herkennen van en werken vanuit levensvragen en levensthema’s.  Vervolgens is er aandacht voor het ontwerpen van een levensbeschouwelijk gesprek en we gaan uiteraard oefenen met het voeren deze gesprekken.  Gesprekken waarin leerlingen worden uitgenodigd hun eigen ervaringen te delen – dat betekent formuleren  maar óók luisteren naar de ander – deze betekenis te geven en ‘levensbeschouwelijk te verdiepen, verrijken, verbreden.’

In de bijeenkomst is speciale aandacht voor het leren en onderzoeken vanuit prentenboeken en jeugdliteratuur. Veel van deze verhalen bevatten een ‘verborgen boodschap’ die ons allemaal uitnodigt om te ontdekken en te ontmoeten.

Welk verhaal vertel jij?

Samenwerkingspartners

Voor advies en begeleiding van christelijke en katholieke scholen werken wij nauw samen met Verus.

Lees meer over onze samenwerking