Over VONKT

Toekomst VONKT

Hierbij informeren wij u over de beëindiging van stichting VONKT per per 31 december 2023.
In 2023 hebben wij gewerkt aan een juiste afbouw en overdracht van de werkzaamheden van stichting VONKT.

In een samenwerking tussen NHL Stenden hogeschool en Verus wordt het gedachtengoed van VONKT voortgezet o.a. in de vorm van deelname aan het lectoraat ‘Opvoeden en opleiden naar duurzaam, democratisch samenleven’ van José Middendorp.

Voor de ondersteuningsvragen vanuit de scholen staan de adviseurs identiteit van Verus voor u klaar.

Onze collectie boeken op het gebied van brede levensbeschouwing, zingeving en religies gaat over naar de bibliotheek van NHL Stenden hogeschool. Deze waardevolle collectie blijft hierdoor ook beschikbaar voor het werkveld.

De nascholing voor het Protestants Vormingsonderwijs wordt ondergebracht bij het Centrum voor Vormingsonderwijs.
De organisatie van het PC GVO Scholingstraject wordt verzorgd door het bureau PC GVO.

De website Zinvoller onderwijs en Op weg met verhalen worden overgenomen door Landelijk IKOS.

identiteit | vorming | advies | scholing

VONKT fungeert als wegwijzer van kennis op het gebied van identiteit in Noord-Nederland.
Onze kennis en expertise wordt gevoed door NHL Stenden Hogeschool, Verus en Cedin.