Advies en begeleiding

Verlieservaringen op school

voor schoolteams
  • Als de school haar leerlingen niet alleen voorbereidt op ‘de maatschappij’ maar ook op ‘het leven’, dan hoort de school ook aandacht te besteden aan zaken van leven en dood met alle gedachten, vragen en gevoelens die daarbij horen.

Hoewel kinderen aan het begin van het leven staan, komt verdriet toch onvermijdelijk het leven van kinderen binnen. Iedereen krijgt in zijn of haar leven te maken met vormen van verlies.
‘Verlieservaringen’ is een breed begrip en horen bij het leven: afscheid nemen komt in zoveel gradaties en gedaantes voor.
Hoe ga je als leerkracht, directeur om met kinderen die deze ervaringen hebben?

In deze teambijeenkomst staat het aangaan van het gesprek hierover met kinderen centraal. Het zelf kwetsbaar durven zijn is hierbij van belang.
Er is speciale aandacht voor de zogenaamde ‘rouwtaken’: belangrijke ‘fasen’ in het omgaan met rouw en verdriet bij kinderen. Er zullen veel concrete materialen en (les)ideeën aangereikt worden, zoals prentenboeken, jeugdliteratuur en filmpjes etc..
Je gaat met zelf ontworpen les- of projectmateriaal naar huis. Uiteraard komen cultuurverschillen (rouw, dood en verlies in verschillende culturen / levensbeschouwingen) aan bod, als ook de kracht van rituelen en symbolen; je wordt uitgenodigd om deze symbolische taal te leren verstaan en in te kunnen zetten in de klas. Tevens is er aandacht voor het vormgeven van momenten van herdenken en/of vieren passend bij jouw/jullie schoolcontext.

Pijn is een onderdeel van het leven; je kan kinderen niet behoeden voor pijn en verdriet, maar je kan verdriet wél delen…

Samenwerkingspartners

Voor advies en begeleiding van christelijke en katholieke scholen werken wij nauw samen met Verus.

Lees meer over onze samenwerking