Scholing en activiteiten

Docentrollen in het GVO

Als vakleerkracht GVO neem je dagelijks verschillende rollen aan. Je inspireert, vertelt, vraagt door, verheldert, luistert en zo veel meer. Deze rollen zijn onlosmakelijk verbonden met de doelen die jij in het GVO voor ogen hebt en wat jij van waarde vindt in dit onderwijs.

In de theorie worden er meerdere rollen van de vakleerkracht in het levensbeschouwelijk onderwijs, en daarmee ook in het protestants vormingsonderwijs, onderscheiden. Alle rollen hebben een betekenis voor de levensbeschouwelijke ontwikkeling van leerlingen. Sommige rollen herken je volop in je eigen praktijk, andere rollen neem je misschien mee in je ontwikkeling.

Na deze cursus...
* heb je kennis gemaakt met meerdere rollen van een vakleerkracht in het levensbeschouwelijk onderwijs.
* heb je deze rollen deze rollen naar je eigen praktijk vertaald.
* en gereflecteerd op de betekenis van deze rollen voor de levensbeschouwelijke ontwikkeling van leerlingen.


Cursusleider: dr. E. (Erik) Renkema
Erik Renkema is onderwijstheoloog en als adviseur identiteit werkzaam voor Verus. Voorheen was hij Associate Lector Levensbeschouwelijke Educatie en Diversiteit en docent Levensbeschouwelijke vorming aan de Lerarenopleiding Basisonderwijs van Windesheim. Daarvoor is hij leerkracht, GVO-docent en kerkelijk werker geweest.
Naast zijn advieswerk voor scholen schrijft hij levensbeschouwelijke verhalen voor kinderen.

Doelgroep: vakleerkrachten PC GVO
Kosten: PC GVO Scholing en Kwaliteit
Nascholingspunten: 7
Meer informatie:

Voor meer informatie over deze cursus: mail naar j.vd.laan@vonkt.nl

Contact:

identiteit | vorming | advies | scholing

VONKT is uw partner voor de organisatie van scholing en activiteiten.