scholing
cursussen
workshops
lezingen

Namens het Protestants Centrum GVO organiseren wij de nascholing voor de GVO-docenten en namens het Centrum voor Vormingsonderwijs de scholing van nieuwe docenten GVO en HVO.

Scholing en activiteiten

Reis je wijs!

bij het thema van de Kinderboekenweek 2019

Met een verhaal kun je elke reis maken die wilt… Een reis die je leven verrijkt!

In deze nascholing maken we samen zo’n reis, waarbij we eerst op ‘hermeneutische verkenning’ gaan, vervolgens een didactische vertaalslag maken en uiteindelijk thuiskomen bij jouw eigen ‘reis’ én die van je leerlingen! Verhalen uit de Bijbel nodigen bij uitstek uit om zo’n (levens)reis te maken; dit kan een reis naar binnen zijn, maar net zo goed een reis ‘naar buiten’…

In twee middagen wordt je uitgedaagd op ontdekkingstocht te gaan in verhalen, zowel afkomstig uit de Bijbel als uit andere bronnen en tradities. En dat wat je tegenkomt op die reis, kan je (persoonlijk en professioneel) doen groeien. We zullen expliciet ingaan op de hermeneutiek van Bijbelse reisverhalen, waarbij je (Bijbelwetenschappelijk) op zoek gaat naar de rode draad in Bijbelse reisverhalen.

We gaan tevens op zoek naar (het vertellen van) onze eigen verhalen. Op welke manieren kunnen deze verhalen, van jezelf en van anderen, van waarde zijn? We oefenen in het ontdekken van symbolen en verborgen boodschappen in verhalen (een avontuur op zich!), waardoor nieuwe wijsheden, waarheden en waarden zich ontvouwen. We oefenen in kijken met andere ogen.

We lopen daarbij tijdens deze nascholing even samen op; hebben het lef om samen stil te staan en achterom te kijken, maar ook plannen te maken over hoe verder. Durven we ons te laten raken door verhalen van anderen, laten we ons inspireren door de ontmoeting met de ander en ‘het andere’ dat je tegenkomt op je reis?

‘Verhalend ontdekken en ontmoeten’ staat centraal in deze nascholing; niet alleen in het licht van je eigen persoonlijk-professionele identiteitsontwikkeling, maar we leggen ook de link naar de (levensbeschouwelijke) ontwikkeling van kinderen. Dit betekent dat we ook praktisch en didactisch aan de slag gaan. We maken kennis met waardevolle levensbeschouwelijke verhalen en zoeken naar betekenisvolle vormen om deze verhalen een plek te geven, zowel in onze eigen ontwikkeling als in onze lessen. Je gaat naar huis met zelf ontworpen lesmateriaal waarin je leerlingen uitdaagt aan de hand van reisverhalen zelf te reflecteren op hun eigen (levens)reis.

Want uiteindelijk zijn we allemaal reizigers; altijd onderweg...
Reis je mee?

Cursusleider: Myrthe Kelder MA, MEd.
Myrthe Kelder studeerde af in de Sociale Wetenschappen en in de Theologie- en Religiewetenschappen. Ze heeft ervaring als docent Levensbeschouwing in PO en VO. Momenteel is ze hogeschooldocent Godsdienst & Levensbeschouwing en Zingeving & Ethiek aan een pabo. Tevens is ze trainer Identiteit bij VONKT.

Doelgroep: PC GVO docenten
Nascholingspunten: 6
Meer informatie:

Deze nascholing sluit aan op het thema van de Kinderboekenweek 2019 (Reis mee!), net als de bijbehorende lessenserie van IKOS onderwijs (Op avontuur door de Bijbel) en de gelijknamige lessenserie van PCGVO (Reis je wijs!).

De cursus heeft al plaatsgevonden. Voor meer informatie, mail naar scholing@vonkt.nl

Contact:

identiteit | vorming | advies | scholing

VONKT is uw partner voor de organisatie van scholing en activiteiten.