Scholing en activiteiten

Intervisie GVO regio Noord

In de intervisiebijeenkomsten wordt op een gestructureerde manier gewerkt aan bewustwording van professionele talenten, kwaliteiten en valkuilen. Het is gericht op het verbeteren van de kwaliteit van het professioneel handelen van de vakleerkrachten PC GVO. Reflectie op eigen gedrag en de invloed daarvan op het gedrag van anderen staat centraal en is gericht op het (door) ontwikkelen van professionele vaardigheden en het delen van kennis.

In schooljaar 2022-23 kunnen vakleerkrachten die vanaf 1 augustus 2018 of later in dienst zijn bij PC GVO zich inschrijven voor intervisie. Deelname wordt geadviseerd voor deze vakleerkrachten.

Intervisie 2022-23
In drie vaste weken (week 45 in 2022; week 4 en 13 in 2023) wordt er in regio Noord, Midden en West één intervisiegroep aangeboden. 
Voor de intervisiegroep zijn er drie bijeenkomsten. Per bijeenkomst kan er 1 nascholingspunt behaald worden.

Doelgroep: vakleerkrachten PC GVO
Kosten: scholing PC GVO
Nascholingspunten: 3
Meer informatie:

Vakleerkrachten die vanaf 1 augustus 2018 of later in dienst zijn van PC GVO kunnen zich inschrijven voor intervisie.
Na inschrijving wordt deelname aan alle intervisiebijeenkomsten verwacht. Afmelding bij ziekte of bijzondere (familie-)omstandigheden uitsluitend via scholing@vonkt.nl en in CC aan de eigen regiobegeleider.

De intervisie omvat 6 contacturen.

Contact:
2022-23 Meppel

Kerkelijk Centrum De Samenstroom
29-03-2023 van 15:00 tot 17:00
MEPPEL

inschrijving gesloten

identiteit | vorming | advies | scholing

VONKT is uw partner voor de organisatie van scholing en activiteiten.