Scholing en activiteiten

Verrassende kunstontmoetingen met kinderen

Wat is de meerwaarde van het gebruik van kunst voor je GVO-praktijk? Wat voegt het toe, hoe helpt het de leerlingen en jou om dicht bij de kern te komen van wat je wilt vertellen?  En hoe kan jij als vakleerkracht, met behulp van een kunstwerk, een goed gesprek tussen de leerlingen op gang brengen over thema’s die je in je GVO-les wilt behandelen?

In deze nascholing bespreken we de rol van de Bijbel in de kunstgeschiedenis en in de hedendaagse kunst. Hoe kijken kinderen naar kunst en hoe reageren zij erop? Wat doet kunst met een gesprek of opdracht? En welke specifieke aspecten van kunst zijn in het bijzonder van meerwaarde voor de GVO-praktijk?

Daarnaast is er tijd om zelf aan de slag te gaan met een thema dat binnenkort aan bod komt in je eigen lessen. Om aan de hand van een concreet kunstwerk de leerlingen bij je onderwerp te betrekken en daarbij een laagje dieper te boren dan normaal. Je leert dit gesprek goed voor te bereiden. Je bedenkt vooraf hoe je met behulp van van het kunstwerk focus en diepgang kan creëren. Je ontdekt dat het kunstwerk de verbinding kan zijn tussen de leefwereld van kinderen en de verhalen uit de Bijbel.

Na deze cursus...
* weet je waarom kijken naar kunst je PC GVO-lespraktijk kan verrijken en hoe kunst kan uitnodigen tot levensbeschouwelijke en theologische gesprekken.
* heb je globale kennis van de rol van de Bijbel in de kunstgeschiedenis en in de hedendaagse kunst.
* ken je enkele voorbeelden van beroemde ‘Bijbelse kunst’.

Cursusleider: W. (Winnie) Verbeek
Winnie Verbeek is docent bij Driestar Educatief en auteur van Verrassende kunstontmoetingen met kinderen.

Doelgroep: vakleerkrachten PC GVO
Kosten: PC GVO Scholing en Kwaliteit
Nascholingspunten: 7
Meer informatie:

Deze cursus omvat 3 contacturen, een verplichte thuisopdracht van 2 uren en een online reflectiebijeenkomst van 2 uren.

Contact:

identiteit | vorming | advies | scholing

VONKT is uw partner voor de organisatie van scholing en activiteiten.