Scholing en activiteiten

Yes! Een kant en klare les!

Werken met kant en klaar lesmateriaal: wat werkt voor jou?

Hemel en Aarde, Op weg met verhalen, Thomas, etc. … Er is een keur aan mogelijkheden om kant en klare lessen te gebruiken voor je lespraktijk. Wat gebruik je wel en wat gebruik je liever niet? Wat is voor jou de meerwaarde om deze lessen te gebruiken en waar ervaar je drempels? Welke lessen zijn geschikt voor het protestants vormingsonderwijs?

Samen onderzoeken we een aantal reeds ontwikkelde lessen. Hoe zijn deze opgebouwd en wat trekt je daarin wel of niet aan? Wat maakt dat je al dan niet andere keuzes maakt?
In de bijeenkomst oefen je om je eigen draai aan een ‘kant en klare’ les of lessenserie te geven. En tegelijkertijd houd je de onderliggende lijn en doelen in de gaten en zorg je ervoor dat je les past binnen de kaders van PC GVO.  Een praktische bijeenkomst met ruimte voor uitwisseling.

Na deze cursus...
* heb je kennis van de lesopbouw in diverse levensbeschouwelijke lesmethoden en hoe je deze kunt inzetten in het protestants vormingsonderwijs.
* heb je een visie ontwikkeld op het gebruik van kant en klare lessen – aansluitend bij de visie van PC GVO - en weet je deze in de eigen praktijk in te zetten.

Cursusleider: M. (Mirjam) Wolters
Mirjam Wolters was jarenlang groepsleerkracht. Ze schreef verhalen en gedichten voor diverse uitgeverijen en is nu auteur van levensbeschouwelijk lesmateriaal voor Hemel en Aarde en Op weg met verhalen. Daarnaast is ze taal- en mediacoach bij een bibliotheek en heeft een eigen onderneming: Stilla Maris. www.stillamaris.nl

Doelgroep: vakleerkrachten PC GVO
Kosten: PC GVO Scholing en Kwaliteit
Nascholingspunten: 3
Meer informatie:

Deze cursus omvat 3 contacturen.

Contact:
2023-24 Goes

Ontmoetingskerk [GKv]
11-11-2023 van 10:00 tot 13:00
GOES

2023-24 Meppel

Kerkelijk Centrum De Samenstroom
16-11-2023 van 15:00 tot 18:00
MEPPEL

2023-24 Tiel

De Drumptse Hof
15-11-2023 van 15:00 tot 18:00
TIEL

identiteit | vorming | advies | scholing

VONKT is uw partner voor de organisatie van scholing en activiteiten.