Scholing en activiteiten

Waar lijkt het op?

Over gelijkenissen van Jezus; een hermeneutische cursus.

Jezus vertelde gelijkenissen: verhalen die iets uitleggen. Soms deed hij dat in de vorm van uitgebreide verhalen, zoals de verloren zoon of de barmhartige Samaritaan, soms ook maar in één of een paar zinnen. Waarom vertelde Jezus deze verhalen? En hoe kunnen wij ze inzetten in het onderwijs van vandaag?

In deze podcast verdiep je je in de betekenis en functie van gelijkenissen van Jezus. We onderzoeken welke plek ze in de evangeliën innemen, en hoe zich dat verhoudt tot de joodse verteltraditie in de tijd van Jezus. Ook staan we stil bij hermeneutische vragen: hoe krijgen deze oude gelijkenissen betekenis in de wereld van vandaag?

Uiteraard passeren veel verhalen de revue, en krijg je concrete tips voor in de klas. De podcast bestaat uit zes afleveringen van ca. 15 minuten, met als inhoud (onder voorbehoud):

  1. Jezus als verhalenverteller
  2. De gelijkenissen in het licht van joodse parabels
  3. De plek van gelijkenissen in het evangelie
  4. Een theologie in verhalen?
  5. Hermeneutische vragen: wat betekenen deze verhalen vandaag?
  6. Hoe zet je deze verhalen in in de praktijk van pc gvo?

In elke aflevering wordt een opdracht gegeven om je verder te verdiepen in de stof en concreet toe te werken naar eigen lessen over gelijkenissen. De totale studielast is 8 uur.

Na deze cursus...
* weet je meer over inhoud, achtergrond en betekenissen van gelijkenissen van Jezus en kun je ze plaatsen in de traditie van joodse leerverhalen/parabels.
* kun je de vertaalslag maken van de Bijbelse gelijkenisverhalen naar betekenissen toen en nu.
* kun je gelijkenissen inzetten in je eigen praktijk in de klas en weet je dat de gelijkenissen op verschillende manieren kunnen ‘raken’: cognitief, sociaal emotioneel en sensitief/spiritueel.


Cursusleider: E. (Erik) Idema
 
Erik Idema is theoloog en werkt als uitgever bij Kwintessens. Ook is hij schrijver van verhalen, liedteksten en scenario’s.

Doelgroep: PC GVO vakleekrachten
Kosten: PC GVO Scholing en Kwaliteit
Nascholingspunten: 8
Meer informatie:

Deze cursus omvat een serie podcasts en daarbij behorende verplichte opdrachten; de totale tijdsinvestering is 8 uren.

Contact:

identiteit | vorming | advies | scholing

VONKT is uw partner voor de organisatie van scholing en activiteiten.