Scholing en activiteiten

Gesprekken met kinderen

Het lijkt zo ‘gewoon’ om tijdens je les een gesprek aan te gaan met kinderen. Zo gewoon is het niet want er zijn veel mogelijkheden: het klassengesprek, een onderwijs-leergesprek of een kringgesprek (open, gesloten of observatie). Daarnaast kun je gaan filosoferen met kinderen. Bij al deze gespreksvormen heb je als vakleerkracht een andere rol.

Tijdens deze nascholing gaan we kort in op het verschil en de overeenkomsten tussen deze gespreksvormen. We staan stil bij jouw rol als vakleerkracht (moet ik de regie houden of juist niet?) en het belang van communiceren met kinderen.

Als we de theorie besproken hebben, gaan we in het tweede deel praktisch aan de slag. We gaan oefenen hoe je gesprekken gaat voeren, we bespreken de thuisopdracht en maken afspraken voor de reflectiebijeenkomst.

Na deze cursus...
* heb je pedagogische en didactische kennis en over verschillende gespreksvormen.
* heb je pedagogische en didactische vaardigheden ontwikkelt die belangrijk zijn voor het voeren van één gekozen gespreksvorm.
* ben je je bewust dat culturele factoren de communicatie met en tussen leerlingen kunnen beïnvloeden.


Cursusleider: G. (Greet) Masselink
Greet Masselink studeerde af aan de PA (nu Pabo) en daarna als godsdienstepedagoog (Religie & Levensbeschouwing) en onderwijsfilosoof (Filosofie). Ze heeft ervaring als docent in het PO, VO en HBO en werkte als kerkelijk jeugd- en jongerenwerker bij JOP. Momenteel werkt ze als beleidsmedewerker (na)scholing bij PC GVO.

Doelgroep: vakleerkrachten PC GVO
Kosten: PC GVO Scholing en Kwaliteit
Nascholingspunten: 7
Meer informatie:

Voor meer informatie over deze cursus: mail naar j.vd.laan@vonkt.nl

Contact:

identiteit | vorming | advies | scholing

VONKT is uw partner voor de organisatie van scholing en activiteiten.