Scholing en activiteiten

Petrus, de rots op het water

Een hermeneutische cursus bij het Nieuwe Testament.

Petrus was een van de meest opvallende leerlingen van Jezus. De evangeliën vertellen hoe hij van dichtbij meemaakte wat Jezus deed en vertelde. Hij sprak de belijdenis uit dat Jezus de Messias was, maar ontkende later ook drie keer dat hij bij Jezus hoorde. Het boek Handelingen vertelt hoe Petrus ook na Pasen een belangrijke rol speelde in de verspreiding van het goede nieuws.

Wat voor man was Petrus? Welk beeld krijg je van hem als je alle verhalen en berichten op een rij zet? En wat betekende hij voor andere mensen en voor het christelijk geloof? In deze podcast gaan we daar naar op zoek. Een podcast vol verhalen, maar ook met aanvullende informatie en eigen lees- en onderzoeksopdrachten. Naast de Bijbelse bronnen besteden we ook aandacht aan andere (vroeg-christelijke) overleveringen over Petrus en zijn betekenis voor de vroege kerk.

De podcast en de bijbehorende opdrachten zorgen er in de eerste plaats voor dat jouw eigen beeld van Petrus wordt verrijkt. Dat helpt bij het vertellen van de vele verhalen waarin hij een rol speelt. Daarnaast worden in de podcast concrete handreikingen gedaan voor een lessenserie over Petrus, die je zelf verder kunt ontwikkelen.

De podcast zal (onder voorbehoud) bestaan uit de volgende afleveringen, elk van 15 à 20 minuten:

  1. Een visser wordt apostel
  2. Petrus, de rots
  3. ‘Wie denk je dat ik ben?’
  4. Verloochening en herstel
  5. Apostel na Pasen
  6. Betekenis voor de vroege kerk
  7. Lesgeven over Petrus

In de podcastafleveringen worden lees- en studieopdrachten gegeven. 

 

Cursusleider: E. (Erik) Idema
Erik Idema is theoloog en werkt als uitgever bij Kwintessens. Ook is hij schrijver van verhalen, liedteksten en scenario’s.

Doelgroep: vakleerkrachten PC GVO
Kosten: PC GVO Scholing en Kwaliteit
Nascholingspunten: 8
Meer informatie:

De podcasts worden 1 februari 2023 aan de deelnemers beschikbaar gesteld. Inleverdatum opdrachten: 8 maart 2023.

Totale studielast: 8 uren.

Contact:

identiteit | vorming | advies | scholing

VONKT is uw partner voor de organisatie van scholing en activiteiten.