Scholing en activiteiten

Ontmoetingen op de brug

Het vertellen van Bijbelverhalen is je passie. Je hebt de vertelkunst in je vingers en de Bijbel is voor jou geen vreemde bron. Toch ervaar je dikwijls dat er een afstand zit tussen de verhalen en de levensverhalen van de leerlingen. Je vraagt je af of je niet mèèr met je verhaal kunt doen en of je voor je leerlingen niet een nòg betere ontmoeting kunt faciliteren tussen het Bijbelverhaal en hun levensverhaal.

Je ziet het voor je. Aan de ene kant van de brug de eeuwenoude verhalen over Abraham, Izak en Jacob, de verhalen over Jezus en de taal die daarbij hoort, aan de andere kant je leerlingen met hun eigen hedendaagse levensverhaal en taal. Je vraagt je wel eens af hoe deze twee werelden elkaar ontmoeten?

Op z’n best treed jij met je verhaal je leerlingen tegemoet en de leerlingen jou. Je ontmoet elkaar óp de brug. Dat is het spannende van je vak. Daar ontmoeten het bijbelverhaal en de levensverhalen van je leerlingen elkaar. Er ontstaan nieuwe ervaringen en er ontstaat nieuwe taal.

Herken je je in deze beschrijvingen? Dan is deze cursus wat voor jou! Met deze ‘ontmoetingen op de brug’ ga je in een leergemeenschap aan het werk. Na een introductie bijeenkomst zijn er vier leergemeenschap bijeenkomsten. In de eerste en derde bereid je een verhaalles voor. In de tweede en vierde reflecteer je op ‘de ontmoetingen op de brug’. Samen denken we na over praktische vragen zoals: Wat zie je als goede werkvorm om de ontmoeting tussen verhaal en leerling tot stand te brengen? Waar loop je tegenaan? Welke knelpunten kom je tegen? Ook hermeneutische vragen komen aan bod: Wat kun je zeggen over de oorspronkelijke betekenis van het verhaal? Welke betekenis geven leerlingen aan het verhaal? Hoe waardeer je de betekenis die leerlingen er aan geven? Is er een betekeniselement in het verhaal dat constant blijft? Zowel in het oude verhaal als in het levensverhaal van de leerling? Is er iets dat juist verandert?

 

Cursusleider: J.H. (Jan) van Doleweerd
Jan van Doleweerd is docent Godsdienst aan Driestar Educatief en (associate) lector PC GVO.

Deze cursus wordt aangeboden i.s.m. het lectoraat PC GVO bij Driestar Educatief.

Doelgroep: PC GVO docenten
Kosten: PC GVO Scholing en kwaliteit
Nascholingspunten: 3
Meer informatie:

Deze cursus omvat 3 contacturen.

Aan deze cursus is een leergemeenschap gekoppeld (zie bij Leergemeenschappen).
De cursus kan ook los, zonder deelname aan de leergemeenschap, gevolgd worden.

Contact:
2022-23 Utrecht

Boerderij De Hoef
29-09-2022 van 15:00 tot 18:00
UTRECHT

identiteit | vorming | advies | scholing

VONKT is uw partner voor de organisatie van scholing en activiteiten.