Scholing en activiteiten

Activerende werkvormen [leergemeenschap]

De professionele leergemeenschap Activerende werkvormen wil permanent samen delen, onderzoeken en verbeteren van de praktijk van leerkrachten, om zo in het onderwijs de betrokkenheid van leerlingen te vergroten en hoofd en handen in beweging  te laten komen vanuit het hart. Opgedane inzichten in de cursus passen we toe in de praktijk en in de leergemeenschap delen we die ervaringen om hier samen van te leren. Theorie en praktijk beïnvloeden elkaar, roepen vragen op om nieuwe antwoorden te vinden. Wat was mooi uit de eigen praktijk? Wat was daarin belangrijk, wat raakte je en waarin vroeg jij je iets af en wat kan weggelaten worden? Elke bijeenkomst heeft een eigen doel en focus dat zijn beslag krijgt in lessen voor de praktijk.

 

Begeleiding leergemeenschap: A.M. (Myrthe) Kelder
Myrthe Kelder studeerde af in de Sociale Wetenschappen en in de Theologie- en Religiewetenschappen. Ze heeft ervaring als docent Levensbeschouwing in PO, VO en HBO. Momenteel is ze trainer identiteit bij VONKT en adviseur identiteit bij Aves.

Doelgroep: PC GVO docenten
Kosten: PC GVO Scholing en Kwaliteit
Nascholingspunten: 9
Meer informatie:

Voorwaarde voor deelname
De cursus Activerende werkvormen en differentiëren in 2022-23 of Werkvormen in het vormingsonderwijs in 2021-22 hebben gevolgd.

Na inschrijving wordt verwacht dat de vakleerkrachten deelnemen aan alle bijeenkomsten. Afmelding bij ziekte of bijzondere (familie-)omstandigheden uitsluitend via scholing@vonkt.nl en in CC aan de eigen regiobegeleider.

Deze leergemeenschap omvat 9 contacturen.

Contact:
2022-23 Dordrecht

digitaal / online regio West
29-03-2023 van 15:00 tot 18:00
DIGITAAL / ONLINE

inschrijving gesloten

identiteit | vorming | advies | scholing

VONKT is uw partner voor de organisatie van scholing en activiteiten.