Scholing en activiteiten

Werken met kleuters [leergemeenschap]

De professionele leergemeenschap Werken met kleuters wil permanent samen delen, onderzoeken en verbeteren van de praktijk van leerkrachten en schoolleiding, om zo het onderwijs aan de leerlingen van groep 1 en 2 te verbeteren.

Samen vullen we onze gereedschapskist met die tools om op inspirerende wijze jonge kinderen te begeleiden in hun zoektocht naar de zin van het leven. Kleuters hebben daarbij behoefte aan beweging, herhaling en aanschouwelijk materiaal. Ze leven, leren en ontdekken met hun hele lijf.
We kunnen elkaar inspireren met theoretische onderbouwing van de geloofsontwikkeling en spiritualiteit van jonge kinderen. We verdiepen ons in het godsbeeld van kleuters en zoeken naar mogelijkheden om te theologiseren met kleuters. 
Natuurlijk zal er een sterke verbinding moeten zijn tussen theorie en praktijk.

Aan de hand van casussen uit de praktijk onderzoeken we samen wat goed is, wat anders kan en wat we ook weg kunnen laten. Tijdens dit continue verbeterproces inspireren we elkaar. We dragen samen zorg voor de inhoud van de bijeenkomsten. Omdat we binnen deze leergemeenschap verder willen reiken dan leuke ideeën uitwisselen, stellen we doelen. We proberen ideeën uit in de praktijk en komen we terug met onze ervaringen om die samen te evalueren.

 

Begeleiding leergemeenschap: L. (Liesbeth) Winters-Jonas
Liesbeth Winters heeft een eigen praktijk als kinderpastor en ontwikkelaar van projecten rondom zingeving. Ze ontwikkelde het concept voor de kleuterlessen van Op weg met verhalen. Liesbeth is oorspronkelijk opgeleid als kleuterleidster en studeerde later theologie. Ze heeft jarenlange ervaring als GVO-docent.

Doelgroep: PC GVO docenten
Kosten: PC GVO Scholing en Kwaliteit
Nascholingspunten: 9
Meer informatie:

Voorwaarde voor deelname
De cursus Werken met kleuters in 2022-23 of Kleuters en God in 2019-20 hebben gevolgd.

Na inschrijving wordt verwacht dat de docenten deelnemen aan alle bijeenkomsten. Afmelding bij ziekte of bijzondere (familie-)omstandigheden uitsluitend via scholing@vonkt.nl en in CC aan de eigen regiobegeleider.

Deze leergemeenschap omvat 9 contacturen.

Contact:
2022-23 Zwolle

De Enk (Assendorp)
08-11-2022 van 15:00 tot 18:00
ZWOLLE

digitaal / online regio Noord
24-01-2023 van 15:00 tot 18:00
DIGITAAL / ONLINE

De Enk (Assendorp)
28-03-2023 van 15:00 tot 18:00
ZWOLLE

identiteit | vorming | advies | scholing

VONKT is uw partner voor de organisatie van scholing en activiteiten.