Scholing en activiteiten

Vormingsonderwijs, Mens & Maatschappij en Burgerschap

Hoe verhoudt het vormingsonderwijs zich met de nieuw ingevulde leergebieden Mens & Maatschappij en Burgerschap: over lesinhouden en communicatie.

‘Wij doen hier op school al aan burgerschap. Ik weet niet zo goed wat vormingsonderwijs bij kan dragen. Kun je mij dat uitleggen?’ Misschien herken je de vraag van een directeur van een van je scholen. Schooldirecteuren weten vaak niet zo goed waar ze het vak vormingsonderwijs moeten plaatsen. En het kan best lastig zijn om uit te leggen wat de meerwaarde hiervan is. Om zo’n gesprek met een directeur, intern begeleider of ouder aan te gaan, is het belangrijk om kennis te hebben van je eigen vakgebied, maar ook van de inhoud van de nieuw ingevulde leergebieden Mens & Maatschappij en Burgerschap.

In oktober 2019 hebben leraren en schoolleiders voorstellen opgeleverd voor de herziening van het curriculum. Het document dat daaruit samengesteld is, verwoordt aan de hand van bouwstenen de richting waarin scholen met het onderwijs naartoe willen.

Tijdens deze nascholing besteden we als vervolg op het online college Visie op vorming aandacht aan de inhoud van vormingsonderwijs.  Maar vooral verdiepen we ons in de inhoud van de nieuw ingevulde leergebieden Mens & Maatschappij en Burgerschap. En leggen we verbanden tussen vormingsonderwijs en de nieuw ingevulde leergebieden door te onderzoeken waar de verschillen en overeenkomsten zitten. Aan de hand van voorbeelden uit de eigen praktijk bekijken we waar vormingsonderwijs en school op elkaar aansluiten, elkaar versterken en waarin zij echt verschillen.

Vanuit deze kennis leer je woorden te geven aan het bestaansrecht van het vak vormingsonderwijs, aan de inhoud en aan de waarde ervan voor de leerlingen en voor de school. Je leert verwoorden hoe vormingsonderwijs, Mens & Maatschappij en Burgerschap zich tot elkaar verhouden in gesprek met anderen op school. Hoe je de juiste woorden vindt in gesprek met een schooldirecteur, leden van de MR of een ouder. Met de opgedane kennis en de oefening ben je aan het eind van de nascholing in staat dit te formuleren voor een nieuwsbrief, een schoolgids of een ouderpresentatie.

 

Cursusleider: M. (Marleen) Boon-Jansen
Marleen Boon is vakleerkracht PC GVO; lesschrijver; coauteur en eindredacteur van Geestelijke stromingen geven en Inleiding identiteit en burgerschap; en begeleider van schoolteams bij het implementeren van levensbeschouwelijke communicatie en burgerschap voor stichting Echelon.

Doelgroep: PC GVO docenten
Nascholingspunten: 3
Meer informatie:

Deze cursus omvat 3 contacturen.
Om deze cursus te kunnen volgen, moeten PC GVO-docenten eerst het online college Visie op vormingsonderwijs gevolgd hebben.

Contact:

identiteit | vorming | advies | scholing

VONKT is uw partner voor de organisatie van scholing en activiteiten.