Scholing en activiteiten

Zinvol tekenen

Zinvol tekenen is vol betekenis, elk spel leidt tot verhalen, elk spel daagt uit tot groei. Nogal wiedes dat kinderen er zin in hebben! En jij, als leerkracht ziet er al na één keer de zin van in omdat je betrokkenheid ervaart bij je leerlingen.

Tell me, I will forget,
Show me, I will remember,
Involve me, I will understand.

Confusius over leren: 450 BC 

Vanuit gebaar, beweging, vorm en beeld geef je als leerkracht een krachtige impuls aan de innerlijke drang tot groei die in elk kind sluimert. Kinderen groeien door hen gereedschap aan te reiken waarmee zij zich kunnen uitdrukken. Zij leren meer over zichzelf en de ander. Ze maken contact met wat ze weten, voelen en willen. Zinvol tekenen helpt kinderen om zich uit te drukken en betekenis te geven aan dat wat kinderen ervaren en in zichzelf gewaarworden. Zinvol tekenen helpt de leerling om zijn vragen te formuleren. Het helpt hen hun vragen te stellen.

In de GVO-lessen hebben we enerzijds de bronnen van de religieuze traditie en gemeenschap en anderzijds de leerling in zijn huidige context. Tekenspel brengt deze twee werelden als vanzelf bij elkaar in hun onderlinge betekenisvolle samenhang. Zo help je leerlingen zelf een voorlopig antwoord te vinden en dit verder te verkennen (met tekenspel).

Voorafgaand aan de cursus denk je na over wat jij aan tekenen doet in je lessen en met welk doel je tekenen inzet.
In de cursus ervaar je zelf wat zinvol tekenen bij jou teweegbrengt en leer je een tekenoefening in te zetten in je eigen klas.
Na deze cursus voer je één tekenoefening uit in je les(praktijk) en schrijft na afloop een korte reflectie.

Cursusleider
L. (Lara) Schout

Lara Schout is docent Zinvol tekenen, Kindercoach, docent en regiobegeleider bij PC GVO.

Doelgroep: PC GVO docenten
Kosten: PC GVO Scholing en Kwaliteit
Nascholingspunten: 3
Meer informatie:

Deze cursus omvat 3 contacturen.

Contact:

identiteit | vorming | advies | scholing

VONKT is uw partner voor de organisatie van scholing en activiteiten.