Scholing en activiteiten

Oefenen in samenleven

Over interlevensbeschouwelijke relaties en interlevensbeschouwelijke dialoog

Op welke manier kan de ontmoeting met ‘de ander’ een verrijking zijn voor onszelf en voor onze lessen? En (hoe) nodig jij je leerlingen uit tot interlevensbeschouwelijk leren en dialogiseren? School is immers de mooiste plek om te ‘oefenen in samenleven’!

Het creëren van een open houding voor ‘de ander’ en ‘het andere’ is hierbij van groot belang; juist door de ontmoeting met ‘het andere’ zijn leerlingen steeds beter in staat hun eigen verhaal (‘wortels’) te begrijpen en te verdiepen, maar ook samen te leven in een veelkleurige maatschappij. Het verwerven van kennis over levensbeschouwingen en het leren omgaan met verschillen, maar ook op zoek gaan naar verbinding door middel van ontmoeting en dialoog, is dan ook wat we in deze nascholing gaan doen!

We zullen inhoudelijk een kijkje nemen bij de grote levensbeschouwingen. Tevens is er aandacht voor interlevensbeschouwelijke beeldvorming en initiatieven in interlevensbeschouwelijke dialoog – én wat dit betekent voor het onderwijs. Er is plek voor zowel geschiedenis als voor actualiteit, bijvoorbeeld wanneer het gaat over processen van beeldvorming.

Voorafgaand aan de cursus lees je je in over zes levensbeschouwingen. Daarvoor ontvangen de deelnemers literatuursuggesties. Tijdens de bijeenkomsten gaan de deelnemers zelf in 'interlevensbeschouwelijke dialoog'. Na de cursus schrijf je nog een korte reflectie op je eigen leerproces.

Niet voor de school, maar het voor het samenleven leren wij! Leer je mee?

 

Cursusleider: Myrthe Kelder
Myrthe Kelder studeerde af in de Sociale Wetenschappen en in de Theologie- en Religiewetenschappen. Ze heeft ervaring als docent Levensbeschouwing in PO, VO en HBO. Momenteel is ze trainer identiteit bij VONKT en adviseur identiteit bij Aves.

Doelgroep: vakleerkrachten PC GVO
Kosten: PC GVO Scholing en Kwaliteit
Nascholingspunten: 8
Meer informatie:

Deze cursus omvat 1,5 uur voorbereiding, twee keer een online contact moment van 2,5 uur en een verplichte thuisopdracht van 1,5 uur.

Contact:
2022-23 regio West

digitaal / online regio West
14-02-2023 van 19:30 tot 22:00
DIGITAAL / ONLINE

inschrijving gesloten

identiteit | vorming | advies | scholing

VONKT is uw partner voor de organisatie van scholing en activiteiten.