VONKT fungeert als wegwijzer van kennis op het gebied van identiteit in Noord-Nederland. Onze kennis en expertise wordt gevoed door NHL Stenden Hogeschool, Verus en Cedin.

ANBI-300.png

 

Over VONKT

ANBI

De Belastingdienst heeft Stichting VONKT per 1 januari 2019 als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) aangemerkt.
 

Statuten

Meerjarenbeleidsplan

Jaarplan 2019-2020

Actuele jaarrekening

Formulier publicatieplicht ANBI Algemeen