scholing
cursussen
workshops
lezingen

Namens het Protestants Centrum GVO organiseren wij de nascholing voor docenten GVO en namens het Dienstencentrum GVO en HVO de interne opleiding. de interne opleiding.

Voor onderwijsprofessionals heeft VONKT ook een open aanbod van cursussen, workshops en/of lezingen.

Scholing en activiteiten

Opleidingenaanbod

G/HVO

Scholing nieuwe docenten GVO en HVO

GVO

Differentiëren is te leren!

Een praktische cursus die handvaten biedt voor het differentiëren in de GVO-les.

Een rijke leeromgeving voor je GVO-les
Filosoferen met kinderen
GVO met verhalend ontwerpen

Geschikt als basis- en vervolgcursus.

GVO op samenwerkingsscholen
Jona en Joenoes

Lessen ontwerpen met de verhalen over Jona en Joenoes.

Klassenmanagement en groepsdynamiek
Lessen rond verlieservaringen
Meer met muziek in de GVO-les
Stel je een boom voor...

Aan de hand van een symboolthema op zoek gaan naar verschillen en dwarsverbanden tussen religies.

Wat is waar?

Over wetenschap en levensbeschouwing.

Wie is koning?

Over Saul, Salomo, David en al die andere koningen...

Intervisie

Intervisie GVO regio Midden
Intervisie GVO regio Noord
Intervisie GVO regio West

Open aanbod

Levensbeschouwelijke vorming op een samenlevingsschool
Netwerk Samenlevingsscholen
Rouw en verdriet
Werken met het labyrint

Op zoek naar diepgang in jezelf.

Overig

Godsbeelden van kinderen en jongeren

Symposium

Samenleven, wat een kunst!

G/HVO sectordag 2019

identiteit | vorming | advies | scholing

VONKT is uw partner voor de organisatie van scholing en activiteiten.