Advies en begeleiding

Een school met een eigen gezicht

informatieve ouderavond over identiteit
  • Ik wil meegeven dat kinderen naar een school gaan waar ze leren respectvol met elkaar om te gaan.
  •  
  • Ik wil dat op de school waar mijn kinderen naar toe gaan aandacht is voor godsdienst en levensbeschouwing. Zelf heb ik niet zoveel met de kerk, maar ik wil mijn kind wel waarden en normen meegeven.

Mensen kiezen om verschillende redenen voor een school. Op deze ouderavond wisselt u met ouders van gedachten over de identiteit van de school. Want wat is dat eigenlijk: identiteit? En wat betekent dat voor deze school?

Via een interactieve inleiding wordt het begrip identiteit verkend.
Daarna raken ouders en leerkrachten met elkaar aan de praat aan de hand van een discussiespel. Wat vinden ouders belangrijk bij het onderwijs aan hun kinderen? U legt belangrijke aandachtspunten vast, zodat u er later op terug kunt komen.

Samenwerkingspartners

Voor advies en begeleiding van christelijke en katholieke scholen werken wij nauw samen met Verus.

Lees meer over onze samenwerking