scholing
cursussen
workshops
lezingen

Namens het Protestants Centrum GVO organiseren wij de nascholing voor docenten GVO en namens het Dienstencentrum GVO en HVO de interne opleiding. de interne opleiding.

Voor onderwijsprofessionals heeft VONKT ook een open aanbod van cursussen, workshops en/of lezingen.

Scholing en activiteiten

Rouw en verdriet

Het wordt zelden stil in een klas met kinderen. Nog zeldzamer zijn de momenten waarop het doodstil wordt. Dan is er iets gebeurd wat hen diep raakt. Bijvoorbeeld omdat ze plotseling geconfronteerd worden met de dood van iemand, een medeleerling of meester of juf van hun school.
Een goede begeleiding van rouwende leerlingen op school kan ervoor zorgen dat de leerlingen niet geïsoleerd raken en niet terechtkomen in een gecompliceerd rouwproces.

Tijdens de cursus worden nuttige instrumenten en perspectieven gezocht en onderzocht, waarmee leerlingen en schoolteam ondersteund kunnen worden wanneer de dood aan de schooldeur klopt.

Het programma en de omvang van de cursus wordt in overleg vastgesteld.
Onderwerpen die aan de orde kunnen komen:

  • Wat is verdriet en rouw? Hoe omgaan met troosten?
  • Rouwprotocol en de identiteit van de school.
  • Specifieke accenten bij het overlijden van een leerling of leerkracht.
  • Contact leggen met de ouders, verzorgers van de overleden leerling of de familie van de overleden leerkracht.
  • Rituelen en symbolen.
  • Materialen en lessuggesties rondom rouwverwerking.
  • Cultuurverschillen.
  • Afsluiten van het rouwproces met de leerlingen en het team op school.

Doelgroep: G/HVO docenten, leerkrachten PO, studenten
Kosten: op aanvraag
Contact:

identiteit | vorming | advies | scholing

VONKT is uw partner voor de organisatie van scholing en activiteiten.