scholing
cursussen
workshops
lezingen

Namens het Protestants Centrum GVO organiseren wij de nascholing voor de GVO-docenten en namens het Centrum voor Vormingsonderwijs de scholing van nieuwe docenten GVO en HVO.

Scholing en activiteiten

Deel je succes-les!

Iedereen heeft wel eens een les gegeven waarvan je zelf enthousiast geworden bent. De leerlingen reageerden positief, je hebt kunnen overbrengen wat je wilde, er kwamen prachtige gesprekken op gang, die ene verwerkingsopdracht riep zoveel op… En misschien dacht je, onderweg naar huis: wat zou het mooi zijn als ik deze les en deze ervaring kon delen met collega’s…

… goed nieuws, want dat kan! Tijdens deze ‘succes-les- bijeenkomst’ gaan we met elkaar genieten van vier ‘succes lessen’ van vier verschillende collega’s. Deze lessen worden gepresenteerd en we zullen een deel van de les zelf ‘ervaren’. Vervolgens is er ruimte voor het stellen van vragen en het geven van feedback, om zo de lessen te verrijken, te verdiepen en te verbreden. Er is daarbij specifiek aandacht voor het vormingsaspect dat onze lessen kenmerkt; hoe werk je nu met je leerlingen – bewust en constructief – aan die ‘lange termijn doelen‘ (denk aan termen als ontwikkelingsperspectieven, procesdoelen, levensbeschouwelijke vaardigheden). Wat maakt deze les (voor en volgens jou) het delen waard? Welke ‘succes factoren’ zie je hierin terug en hoe zou jij je eigen kleur kunnen geven hieraan, zodat je er zelf morgen mee aan de slag kunt met jouw leerlingen?

Cursusleider: Myrthe Kelder MA, MEd.
Myrthe Kelder studeerde af in de Sociale Wetenschappen en in de Theologie- en Religiewetenschappen. Ze heeft ervaring als docent Levensbeschouwing in PO en VO. Momenteel is ze hogeschooldocent Godsdienst & Levensbeschouwing en Zingeving & Ethiek aan een pabo en trainer Identiteit bij VONKT.

Meer informatie:

Heb je zelf een les gegeven die je zou willen delen? En vind je het leuk om die les (in verkorte vorm) te presenteren aan collega’s tijdens deze middag?
Wat maakt jouw les het delen waard? Deel/doe je mee? Mail naar Myrthe@Destinae.nl  

Contact:
2019-20 Assen

NHL Stenden hogeschool Assen
05-11-2019 van 14:00 tot 17:00
ASSEN

identiteit | vorming | advies | scholing

VONKT is uw partner voor de organisatie van scholing en activiteiten.