scholing
cursussen
workshops
lezingen

Namens het Protestants Centrum GVO organiseren wij de nascholing voor de GVO-docenten en namens het Centrum voor Vormingsonderwijs de scholing van nieuwe docenten GVO en HVO.

Scholing en activiteiten

Startmiddag GVO en HVO - regio Noord

De kracht van samenwerken: Hoe doe je dat?

Startmiddag voor alle GVO en HVO docenten werkzaam in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe.

Met elkaar verkennen we de meerwaarde van samenwerking binnen het vormingsonderwijs in de openbare school. We gaan praktisch aan de slag om te ervaren hoe je dit handen en voeten kunt geven.

Samen kansen zien, met de school en met je G/HVO collega!
Tevens is er voldoende gelegenheid elkaar te ontmoeten.

Doelgroep: docenten GVO en HVO regio Noord
Nascholingspunten: 3
Meer informatie:

Graag aanmelden via de link op deze pagina. Inschrijven kan t/m 8 juli 2019.

Verhinderd? Op verzoek van de regiobegeleiders graag afmelden via scholing@vonkt.nl, met opgave van reden.

Contact:
2019-20 Assen

NHL Stenden hogeschool Assen
30-08-2019 van 13:00 tot 17:15
ASSEN

identiteit | vorming | advies | scholing

VONKT is uw partner voor de organisatie van scholing en activiteiten.