scholing
cursussen
workshops
lezingen

Namens het Protestants Centrum GVO organiseren wij de nascholing voor docenten GVO en namens het Dienstencentrum GVO en HVO de interne opleiding. de interne opleiding.

Voor onderwijsprofessionals heeft VONKT ook een open aanbod van cursussen, workshops en/of lezingen.

Scholing en activiteiten

Lessen rond verlieservaringen

‘Pijn is een onderdeel van het leven; je kan kinderen niet behoeden voor pijn en verdriet, maar je kan verdriet wél delen…’

Hoewel kinderen aan het begin van het leven staan, komt verdriet toch onvermijdelijk het leven van kinderen (en dus ook de school) binnen. Iedereen krijgt in zijn of haar leven immers te maken met vormen van ‘verlies’. Denk maar eens na: van wie of wat kan/moet je (op een zeker moment) afscheid nemen in het leven?

‘Verlieservaringen’ is een breed begrip: afscheid nemen komt in zoveel gradaties en gedaantes voor! Het kan gaan over handicap(s) en ziekte, de dood (het overlijden van een huisdier of een dierbare), het ‘verloren gaan’ van een vriendschap, verhuizing, echtscheiding, naar een andere school gaan, zittenblijven…

Verlieservaringen horen bij het leven. Maar... hoe ga je als PC GVO-leerkracht om met kinderen die deze ervaringen hebben (gehad)? Je wilt kinderen niet eenzaam laten afrekenen met hun eigen verdriet en angsten… In deze cursus staat het durven aangaan van het gesprek hierover met kinderen centraal. Het zelf kwetsbaar durven zijn is hierbij van belang. Hoe je zelf om kan gaan met verlies en verdriet, bepaalt immers mede hoe je hier met kinderen mee om kan gaan. Hoe bied je ruimte en veiligheid aan kinderen, hoe kan je tóch eerlijk zijn over iets dat soms zo gruwelijk kan zijn en hoe kan je signalen van kinderen leren verstaan?

Er is speciale aandacht voor de zogenaamde ‘rouwtaken’: belangrijke ‘fasen’ in het omgaan met rouw en verdriet bij kinderen. En... wat vertelt de Bijbel ons eigenlijk over verlieservaringen en wat kan je daarmee in je PC GVO-lessen? Er zullen veel concrete materialen (prentenboeken, jeugdliteratuur, filmpjes etc.) en (les)ideeën aangereikt worden. Je gaat met zelfontworpen les- of projectmateriaal naar huis.

Cursusleider: Myrthe Kelder MA, MEd.
Myrthe Kelder studeerde af in de Sociale Wetenschappen en in de Theologie- en Religiewetenschappen. Ze heeft ervaring als docent Levensbeschouwing in PO en VO. Momenteel is ze hogeschooldocent Godsdienst & Levensbeschouwing en Zingeving & Ethiek aan een pabo. Tevens is ze trainer Identiteit bij VONKT.

Doelgroep: GVO-docenten
Kosten: nascholing PC GVO
Nascholingspunten: 9
Meer informatie:

Deze cursus omvat 6 contacturen en een verplichte thuisopdracht van 3 uren.

Contact:

identiteit | vorming | advies | scholing

VONKT is uw partner voor de organisatie van scholing en activiteiten.