scholing
cursussen
workshops
lezingen

Namens het Protestants Centrum GVO organiseren wij de nascholing voor de GVO-docenten en namens het Centrum voor Vormingsonderwijs de scholing van nieuwe docenten GVO en HVO.

Scholing en activiteiten

Stel je een boom voor...

Aan de hand van een symboolthema op zoek gaan naar verschillen en dwarsverbanden tussen religies.

‘Stel je een boom voor. De bladeren weten niets van de wortels van die boom. Maar de bladeren hebben allerlei vragen.’ 
Citaat uit: De Koran, uitleg voor kinderen, van Abdulwahid van Bommel.

Dit zou zomaar de introductie op een thema kunnen zijn. Een thema, besproken aan de hand van een krachtig symbool dat bij veel geestelijke stromingen een rol speelt. Aan de hand van de boom kun je leerlingen meenemen langs deze geestelijke stromingen, zonder dat het een opsomming van feiten wordt. Door niet de geestelijke stroming, maar een thema centraal te zetten, kun je verbindingen leggen tussen de verschillende stromingen. De leerlingen maken zo niet alleen kennis met de stromingen, maar leren vanuit hun eigen belevingswereld andere stromingen kennen door te ‘proeven’, te ‘ruiken’, te ervaren. Op deze manier kun je een ander niet alleen zien, maar ook écht leren begrijpen. 

Tijdens de nascholing leer je hoe je geestelijke stromingen met elkaar kunt verbinden aan de hand van thema’s. Je denkt na over welke thema’s daarvoor geschikt zijn en hoe je hier invulling aan kunt geven. Je onderzoekt, welke onderdelen van verschillende geestelijke stromingen met elkaar verbonden kunnen worden tot overzichtelijke lessen voor je leerlingen.

Er is uiteraard aandacht voor de overeenkomsten en verschillen tussen de (protestants-) christelijke traditie en andere tradities. De eigen identiteit wordt niet vergeten; maar het accent ligt op dat wat verbindt, op ontmoeting en op herkenning van jezelf in de ander.
Samen met je medecursisten stel je een lessenserie samen, die direct toepasbaar is op jouw scholen. 

Cursusleider: Marleen Boon-Jansen
Marleen Boon is vakleerkracht PC GVO; lesschrijver; coauteur en eindredacteur van Geestelijke stromingen geven en Inleiding identiteit en burgerschap; en begeleider van schoolteams bij het implementeren van levensbeschouwelijke communicatie en burgerschap voor stichting Echelon.

Doelgroep: GVO-docenten
Kosten: nascholing PC GVO
Nascholingspunten: 8
Meer informatie:

Deze cursus bestaat uit 6 contacturen en een verplichte thuisopdracht van 2 uren.

Contact:
2019-20 Zwolle

De Bagijnehof [Oosterkerk]
06-02-2020 van 19:00 tot 22:00
ZWOLLE

De Bagijnehof [Oosterkerk]
13-02-2020 van 19:00 tot 22:00
ZWOLLE

Minder dan 5 plaatsen beschikbaar.

identiteit | vorming | advies | scholing

VONKT is uw partner voor de organisatie van scholing en activiteiten.