Scholing en activiteiten

Opleidingenaanbod

G/HVO

Activerende werkvormen en differentiëren

G/HVO opleiding

Sectorbrede opleiding Centrum voor Vormingsonderwijs

Intervisie

Intervisie GVO regio Midden
Intervisie GVO regio Noord
Intervisie GVO regio West

Open aanbod

Oefenen in samenleven

Over interreligieuze dialoog en interreligieuze lessen

Ontdekken en ontmoeten

Hoe nodig je kinderen uit tot levensbeschouwelijke verhalen?

Verlieservaringen op school
Werken met het labyrint

Op zoek naar diepgang in jezelf.

Overig

Netwerk Samenlevingsscholen Noord-Nederland
Tegearre foar de bern

Inspiratiebijeenkomst rond het onderwijs van de toekomst

PC GVO

Activerende werkvormen en differentiëren
Creatieve werkvormen bij bronverhalen
Een schepping vol kleuren

Bij de Kinderboekenweek 2022

Godly Play
Hoop in kwetsbaarheid - omgaan met tegenslag

Een hermeneutische cursus rond de profeet Elia.

Mijn levensloop en mijn werk

Je eigen biografie

Oefenen in samenleven

Over interlevensbeschouwelijke relaties en interlevensbeschouwelijke dialoog

Ontmoetingen op de brug
Parels op papier

Ervaringsverhalen van leerkrachten

Petrus, de rots op het water

Een hermeneutische cursus bij het Nieuwe Testament.

Theater en de Bijbel, wat een drama!
Theologiseren met kinderen
Werken met kleuters

PC GVO bijeenkomst

Personeelsbijeenkomst PC GVO

PC GVO Plus

Beeldcoaching
Literatuurstudie
Maatjesleren

Collegiaal lesbezoek

PC GVO scholing

Scholingstraject PC GVO

PLG

Activerende werkvormen [leergemeenschap]
Hoop in kwetsbaarheid - omgaan met tegenslag [leergemeenschap]

identiteit | vorming | advies | scholing

VONKT is uw partner voor de organisatie van scholing en activiteiten.