scholing
cursussen
workshops
lezingen

Namens het Protestants Centrum GVO organiseren wij de nascholing voor de GVO-docenten en namens het Centrum voor Vormingsonderwijs de scholing van nieuwe docenten GVO en HVO.

Scholing en activiteiten

Opleidingenaanbod

G/HVO

Scholing nieuwe docenten GVO en HVO

G/HVO sectordag

Startmiddag GVO en HVO - regio Noord

De kracht van samenwerken: Hoe doe je dat?

GVO

De evangeliën: een goed verhaal
Godsdienstdidactiek: didactische modellen en werkvormen
Klassenmanagement en groepsdynamiek
Kleuters en God - godsdienstpedagogiek van het jonge kind
Oefenen in samenleven

Over interreligieuze relaties en interreligieuze dialoog

PC GVO en 21st century skills

Toekomstbestendig en betekenisvol PC vormingsonderwijs, met ruimte voor kennis en ontwikkeling

Personeelsbijeenkomst PC GVO
Reis je wijs!

bij het thema van de Kinderboekenweek 2019

Stel je een boom voor...

Aan de hand van een symboolthema op zoek gaan naar verschillen en dwarsverbanden tussen religies.

Verrassende kunstontmoetingen rond de Bijbel
Wat is wijs?

over Bijbelse wijsheidsliteratuur

Intervisie

Intervisie GVO regio Midden
Intervisie GVO regio Noord
Intervisie GVO regio West

Open aanbod

Deel je succes-les!
Werken met het labyrint

Op zoek naar diepgang in jezelf.

Overig

Netwerk Samenlevingsscholen

identiteit | vorming | advies | scholing

VONKT is uw partner voor de organisatie van scholing en activiteiten.