Advies en begeleiding

Netwerk samenlevingsscholen

Netwerkbijeenkomsten voor (aanstaande) samenlevingsscholen in Noord Nederland.

Op basis van de ervaringen van de afgelopen schooljaren is besloten om in de bijeenkomsten - naast identiteit gerelateerde onderwerpen - alle onderwerpen waarmee (aanstaande) samenlevingsscholen te maken hebben/kunnen krijgen aan bod te laten komen. Daarbij zijn de thema’s die door de deelnemers zelf worden aangedragen leidend.
 

Thema's die aan bod komen:
  • identiteit en levensbeschouwing
  • waarden en bewustwording samenlevingsschool
  • communicatie rondom samenlevingsschool
  • draagvlak samenlevingsschool/waar komt initiatief vandaan
  • rolle identiteitscommissie, MR en schoolcommissie
  • brede identiteit: levensbeschouwing, pedagogisch, onderwijskundig, maatschappelijk en organisatorisch
Vormen netwerkbijeenkomsten:
  • vast netwerk van directeuren van (aanstaande) samenlevingsscholen
  • themabijeenkomsten met wisselende deelnemers (afhankelijk van onderwerp)
  • uitwisseling van best practices 
  • twinning: een samenlevingsschool wordt gekoppeld aan één of twee andere samenlevingsscholen en binnen deze groep wordt systematisch kennis gedeeld

Voor bestuurders van samenlevingsscholen organiseren we afzonderlijk één of meer bijeenkomsten met thema's die op het bestuurlijke vlak liggen.

Samenwerkingspartners

Voor advies en begeleiding van christelijke en katholieke scholen werken wij nauw samen met Verus.

Lees meer over onze samenwerking