scholing
cursussen
workshops
lezingen

Namens het Protestants Centrum GVO organiseren wij de nascholing voor docenten GVO.

Voor onderwijsprofessionals heeft VONKT ook een open aanbod van cursussen, workshops en/of lezingen.

Scholing en activiteiten

Personeelsbijeenkomst PC GVO

In het schooljaar 2018-2019 organiseren de regiobegeleiders van PC GVO een personeelsbijeenkomst, waarbij de docenten geacht worden aanwezig te zijn.
Deze bijeenkomst heeft het karakter van een vergadering waarop informatie gedeeld wordt.

Deelname aan de personeelsbijeenkomst is geen scholing en levert op zich geen nascholingspunten op. Blijkt echter aan het eind van het schooljaar dat u alle intervisiebijeenkomsten én de personeelsbijeenkomst hebt bijgewoond, dat levert dat een extra nascholingspunt op.

Cursusinformatie

Doelgroep: docenten PC GVO
Kosten: PC GVO
Meer informatie:

Voor de personeelsbijeenkomst zijn week 40 en 41 in 2018 gereserveerd.

Contact:
2018-19 regio Noord | Jetty Nouta

VONKT - molen De Eendragt
05-10-2018 van 15:00 tot 17:30
LEEUWARDEN

2018-19 regio Noord | Lara Schout - Aalden

Protestantse Kerk De Drieklank
05-10-2018 van 15:00 tot 18:00
AALDEN/ZWEELOO

2018-19 regio Noord | Lara Schout - Zwolle

De Bagijnehof [Oosterkerk]
01-10-2018 van 19:00 tot 22:00
ZWOLLE

2018-19 regio Noord | Ulbe Pranger

Stadskerk | VBG
09-10-2018 van 14:00 tot 17:00
GRONINGEN

identiteit | vorming | advies | scholing

VONKT is uw partner voor de organisatie van scholing en activiteiten.