Leerbedrijf

Door middel van vragen uit de praktijk leren en werken studenten van de Opleiding Leraar Basisonderwijs aan hun professionele en persoonlijke ontwikkeling.

zinvoller onderwijs

Opleiding Docent GVO en HVO

Met ingang van 2018-2019 faciliteert het Dienstencentrum GVO en HVO - i.s.m. VONKT als uitvoerder - een interne opleiding voor GVO- en HVO-docenten.

Lectoraat

VONKT levert in een lectoraat van NHL Stenden Hogeschool een bijdrage aan onderzoeksactiviteiten gericht op identiteitsontwikkeling.

Een nieuwe naam!

De wereld verandert en wij veranderen mee. We keken eens in de spiegel en ontdekten de mooiste dingen. En natuurlijk hebben we daar iets mee gedaan. Het Centrum voor Levensbeschouwing heeft een nieuw gezicht en een nóg sterker verhaal. En daar hoort een nieuwe naam bij. Vanaf maart 2018 gaan wij verder als VONKT - voor zinvoller onderwijs.

Blijf op de hoogte!

Nieuws over identiteit, vorming, advies en scholing. Meld u aan voor onze nieuwsbrief!

Vriendschap - Jij hoort er bij!

Een lessenserie voor lessen GVO en/of godsdienst/levensbeschouwing bij het thema van de Kinderboekenweek 2018. Leerlingen krijgen volop de gelegenheid na te denken over vriendschap en kennis te maken met verhalen uit de Bijbel en uit verschillende geloofstradities, waarin aandacht aan vriendschap wordt besteed. Voor onder-, midden- en bovenbouw. Neem contact op voor meer informatie!

identiteit | vorming | advies | scholing

VONKT fungeert als wegwijzer van kennis op het gebied van identiteit in Noord-Nederland.
Onze kennis en expertise wordt gevoed door NHL Stenden Hogeschool, Verus en Cedin.

Lees meer over ons